Yörük Nedir? Kimlere Yörük Denir?

Bilindiği gibi Türklerin ilk yurdu Orta Asya idi. Türkler Çin seddinin ötesinde, Orta Asya’da çok çetin iklim ve arazi şartlarında göçebe ve hayvancılıkla geçinmeye çalışırlardı. Türklerin bundan sonraki yurdu olan, Hazar Denizi’nin doğusundaki Maveraünnehir ve Horasan Bölgesi de büyük ölçüde çölden ibaretti. Derken Türkler Anadolu’ya geldiler. Buranın coğrafi özellikleri Türklerin toplumsal gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. 

Yörükler, dünyada bilinen en önemli göçebe topluluklardan biridir. Kendilerine has yaşam tarzı ve kültürleri ile ünlenmişlerdir. Günümüzde Yörük kültürü maneviyatından hiçbir şey kaybetmese de Yörük yaşamı giderek kayboluyor.

Göçebe hayatını benimsemiş Türkmenlere (Oğuz Türkleri) Yörük denir. Geçmişte Anadolu’da bulunan yayla ve kışla hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri de aynı şekilde Yörük olarak ifade edilirdi. Göçebe hayat tarzı, toplulukların soylarını devam ettirebilmek için belirsiz aralıklarla yer değiştirme alışkanlığını kapsamaktadır. Yörükler, coğrafi koşullara göre ovaya ya da dağa yerleşiyor, konargöçer bir yaşam biçimi sürüyorlar. Yörük kelimesi, Türkçede yürümek kelimesinden türetilerek oluşturulmuştur.

Yörükler, etnik olarak Türklerin Türkmen-Oğuz kolundandırlar. Türklerin Anadolu’ya göçüyle yerleşik hayata geçen Oğuz Türkleri Türkmen adıyla kalmış, göçebe kalanlar ise Yörük adıyla anılmışlardır. Yörüklük, Türklüğün özüdür, lakabıdır, otantik ismidir, ta kendisidir.

Bir cevap yazın