Yörük Halıları

Geçmişten günümüze ülkemiz ve dünya halıcılığının temel kaynağı niteliğinde olan Yörük halıları, Anadolu’nun belirli bölgelerinde belirli dönemlerde belirli isimlerle ön plana çıkarak ülkemizde ve dünyada hak ettikleri yeri ve önemi kazanmışlardır. Bu halılara örnek olarak Kula ve Gördes halılarını örnek verebiliriz. 

Antalya döşeme altı halıları, günümüzde Yörük halısı olarak isimlendirebileceğimiz halıların temel özelliklerini tümüyle taşımaktadır. Ayvacık, Yörük kilim ve halılarının kalitesine öylesine güven duymaktadır ki 300 yıl garanti vermektedir. 

Yağcı Bedir Halıları 

Yağcı Bedir halılarının “Sındırgı Yağcı Bedir” ve “Bergama Yağcı Bedir” olmak üzere iki çeşidi vardır. Halılardaki ana renkler koyu mavi ve kırmızıdır. Yağcı Bedir halılarının metrekaresinde 160.000 düğüm vardır.

Antalya Döşeme Altı

Güney illerimizden biri olan Antalya, önemli halı üretim merkezlerimizdendir. Halı bordürlerinde koyungözü, bıçak ucu ve el motifleri dikkati çeker kullanılan her motifin bir adı, bir anlamı vardır. Başak tohumları bolluk bereket, hayat ağacı motifi ise temizlik, yükseliş, tanrıya ulaşma gibi inançları temsil eder. Antalya’da yalnız göçebeler değil, köylüler de dokumacılıkla uğraşırlar. Döşeme altı halıları, Türkiye’nin en çok tanınan ve yüzyıllar boyu motifleri en az değişime uğrayanıdır.

Seccade, Koç Boynuzlu Zili, 100 x 125 cm. Tarsus Belediyesi Kol.
Kaynak: Yörük Seccadelerinden Örnekler – Ela Taş
http://yorukkulturu.com/yoruk-seccadelerinden-ornekler-ela-tas/

Yunt Dağı Halıları

Manisa merkezin kuzeyinde yer alan Yunt Dağı bölgesindeki, Türkmen ve Yörük aşiretleri tarafından kurulmuş köylerde halı dokumacılığı yapılır. Hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Yunt Dağı bölgesinde, kendi hayvanlarından elde edilen yapağı ve bitkisel boyalar kullanılarak gerçekleştirilen halı üretimi yüzyıllardır devam etmektedir. Halılar, desenlerine göre yeşilbaş, deveboynu ve düz biçim gibi adlarla anılmaktadır.

Ayvacık (Çanakkale) Halıları

Yörükler, halılarını dokurken, normal olarak günlük yaşamlarından semboller kullanırlar. Örnek olarak özgürlüklerini ifade ettiği için akrep en popüler desendir. Diğer yandan deve ayağı taşımacılığı simgeler. Genel olarak Yörükler çok renkli halılar dokurlar. İlçenin önemli gelir kaynaklarından biri halı dokumacılığıdır. İlçenin özellikle Yörük köylerinde halı ve kilim sanatı, en çarpıcı ve göz alıcı örnekleriyle varlığını sürdürmektedir. 

Tekeli Yörüklerinin Halıları

Tekeli Yörüklerinin yaşadığı köylerden özellikle, Barutçu köyünde yapılan dokumalar arasında, günümüze gelebilen örneklerine göre halı ve düz dokuma yaygılar (kilim, cicim, sili, sumak) mevcuttur.

Bir yanıt yazın